La meua afiliació amb l’OTW estarà lligada al meu compte d’AO3?

No, les afiliacions de l’OTW (Organització per a les Obres Transformatives) i els comptes de l’Archive of Our Own – AO3 (Un Arxiu Propi) no estan connectades de cap manera. L’OTW està completament a favor del dret dels fans de separar la seua identitat fan de la no-fan. Mai no les connectarem i les bases de dades que contenen informació d’afiliació i del compte de l’AO3 estan completament separades. El nostre emmagatzematge i utilització de les teues dades està dictaminat per la nostra Política de Privacitat.

Comments are closed.