Kung lehitimo ang fan fiction, hindi ba ibig sabihin nito na pwedeng gumawa ang mga studio at tagapaglathala ng mga hangong-katha nang hindi binabayaran ang mga orihinal na maykatha?

Hindi. Mahalagang isaalang-alang ang kikitain, pati na rin ang lawak, saklaw, at kalidad ng paghango mula sa orihinal na katha: ang pagkukwentuhan, ang libreng pagbabahagi ng di-pangkalakal na fanfiction, ang pagbuod ng balangkas sa isang book review, o ang paglikha ng pelikulang dokumentaryo tungkol sa mga tagahanga ay hindi maihahalintulad sa paggawa ng isang buong teleserye na hango sa isang nobela bilang isang komersyal na proyekto.

Comments are closed.