Kung nagbigay ako ng donasyon bilang paggunita sa isang tao, makakakuha ba sila ng abiso?

Hindi. Opsyonal ang pagbibigay ng email address para sa seksyon ng “In Honor of” (Bilang paggunita kay) at hindi nakagagawa ng kahit anong abiso, ngunit makatatanggap ang iyong pinararangalan ng mga karaniwang email na ipinapadala sa lahat ng mga donante.

Comments are closed.