Kung nagbigay ako ng donasyon sa ngalan ang isang tao, makakakuha ba sila ng notipikasyon?

Hindi. Opsyonal ang pagbibigay ng email address para sa seksyong “In Honor of” (Sa ngalan ni) at hindi nakagagawa ng kahit anong notipikasyon, ngunit makatatanggap ang iyong pinararangalan ng mga karaniwang email na ipinapadala sa lahat ng mga donante.