Kuinka toimikunnat valitaan?

Johtokunta päättää, mitä toimikuntia tulisi olla, asettaa sen jälkeen puheenjohtajia näille toimikunnille ja hyväksyy puheenjohtajien valitsemat toimikuntien jäsenet. Alkuperäiset toimikuntien jäsenet valittiin niiden henkilöiden joukosta, jotka vastasivat ensimmäiseen julkiseen “Valmiina palvelukseen” -pyyntöön, jossa haettiin vapaaehtoisia.

Comments are closed.