Kto przetłumaczył tę stronę?

Tłumacze OTW (Organizacji na Rzecz Twórczości Przeobrażonej) pracują w dwóch grupach: członków personelu komisji Tłumaczeń i zespołów tłumaczy danego języka. Personel koordynuje przydzielanie zadań i współpracuje z innymi komisjami. Zespoły tłumaczeniowe mają różny rozmiar (z przynajmniej jednym tłumaczem oraz betą – korektorem tekstu) i składają się z wolontariuszy, którzy są rodzimymi użytkownikami języka lub biegli w języku innym niż angielski.

Opróz tłumaczenia tej strony, tłumacze pomagają również sprawieć by takie projekty OTW jak Archive of Our Own – AO3 (Nasze Własne Archiwum) były dostępne dla mniędzynarodowej publiczności.

Comments are closed.