Kto odnosi korzyści z Archive of Our Own – AO3 (Naszego Własnego Archiwum)? Czy użytkownicy muszą płacić?

Nikt, nawet organizacja OTW (Organizacja na rzecz Twórczości Przeobrażonej), nie czerpie korzyści finansowych z archiwum i jego zawartości. Wręcz przeciwnie – OTW ponosi koszty utrzymania archiwum. Reklamy nie są wyświetlane. W zamian, OTW prowadzi publiczne kampanie, by prosić swoich użytkowników o wsparcie finansowe. Żadna wpłata nie będzie nigdy wymagana, aby używać archiwum lub jakiegokolwiek z jego narzędzi.

Comments are closed.