Kto decyduje o tym, na co wydawane są pieniądze OTW?

Ostatecznie odpowiedzialny za te decyzje jest Zarząd, ponieważ jest to część jego obowiązku powierniczego. Za tworzenie i wdrażanie budżetu OTW (Organizacji na rzecz Twórczości Przeobrażonej) w szczególności odpowiedzialny jest Skarbnik Zarządu, ale to Zarząd musi zatwierdzić budżet i inne nieplanowane wydatki. W przypadku mniejszych transakcji, Zarząd udziela głosu komitetom OTW, by określiły, jakie dobra i usługi są potrzebne.

Comments are closed.