Krijg ik betaald voor het vrijwilligerswerk?

Nee, niemand in de OTW (Organisatie voor Transformatieve Werken) krijgt betaald voor
zijn of haar werk.