Kommer mitt OTW-medlemskap att vara knutet till mitt AO3-konto?

Nej, medlemskap i OTW (Organisationen för transformativa verk) och konton på Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv) är inte knutna till varandra på något sätt. OTW stödjer starkt fans rätt att skilja på sin identitet som fans och sin identitet utanför fandom. Vi kommer aldrig att koppla samman dessa, och de databaser som innehåller information om medlemskap och AO3 konton är helt separata. Hur vi lagrar och använder dina uppgifter styrs av vår Integritetspolicy.

Comments are closed.