Kebanyakan maklumat dalam laman-laman web anda adalah dalam Bahasa Inggeris. Adakah saya masih boleh menjadi sukarelawan jika Bahasa Inggeris bukan bahasa pertama saya?

Semestinya! Kami mengalu-alukan sukarelawan dari seluruh pelosok dunia dan daripada semua latar belakang. Sebagai organisasi yang berfungsi sebagai komuniti antarabangsa, kami mempunyai pengguna dan ahli yang mana bahasa pertama mereka bukan bahasa Inggeris, dan sesetengah jawatankuasa dan projek-projek kami mendapat faedah daripada sukarelawan yang mempunyai latar belakang dalam lebih daripada satu bahasa. Bahasa Inggeris merupakan ‘lingua franca’ untuk organisasi tersebut secara keseluruhan, oleh itu anda harus berkebolehan untuk bekerja dalam Bahasa Inggeris (tetapi ia tidak seharusnya perlu sempurna!). Jika anda mempunyai kebimbangan tertentu mengenai permohonan untuk peranan terbuka, sila memaklumkan Jawatankuasa Pengrekrutan Sukarelawan, dan mereka akan menghubungkan anda dengan pengerusi jawatankuasa tersebut.

Comments are closed.