Kdo tuto stránku přeložil?

Překladatelé OTW (Společnosti pro transformativní tvorbu) pracují na dvou úrovních: Personál překladu a jazykové týmy. Personál koordinuje přidělování úkolů a udržuje styk s ostatními výbory. Jazykové týmy jsou různě velké (s alespoň jedním překladatelem a korektorem) a skládají se z dobrovolníků, kteří jsou buď rodilími mluvčími, nebo mluví plynule jiným jazykem než angličtinou.

Mimo tuto stránku pomáhají překladatelé usnadnit přístup mezinárodnímu publiku i k jiným projektům OTW, jako je třeba Archive of Our Own – AO3 (Náš vlastní archiv).

Comments are closed.