Kdo jmenuje Představenstvo?

Mezi lety 2007-2008 bylo jmenováno Představenstvo OTW (Společnosti pro transformativní tvorbu), které mělo zahájit její činnost. Všechna následující Představenstva pak byla zvolena členy OTW. Představenstvo je odpovědné za organizaci výborů, konečná rozhodnutí, vedení finančních záznamů, má na starosti soulad atd.

U členů Představenstva se předpokládá tříleté funkční období. Každý rok se volí jedna třetina Představenstva. Představenstvo se volí z důvěryhodných členů OTW, kteří již působili alespoň jedno období v některém z výborů. Každý člen OTW má jeden volební hlas, bez ohledu na to, kolik přispívá. Pokud máte zájem kandidovat do Představenstva, prosím kontaktujte Volební výbor. Máte-li zájem o další informace k průběhu našich voleb, navštivte prosím stránky Voleb OTW.

Comments are closed.