Kan donasjoner til OTW trekkes fra på skatten? I så fall, hva er deres skattenummer?

Ja, i USA. OTW (Organisasjonen for transformative verk) er registrert i USA som en 501(c)(3) ideell organisasjon, og alle donasjoner til oss kan trekkes fra på skatten. Vårt skattenummer i USA er 38-3765024; dette vil også vises på kvitteringen for donasjonen.

Vennligst legg merke til at dersom du befinner deg utenfor USA, kan det hende at ditt bidrag kan trekkes fra på skatten, men dette er ikke alltid tilfellet. I Norge gjelder følgende regel: “Giver kan få fradrag i skattepliktig inntekt for pengegaver til selskap, stiftelse eller sammenslutning som har sete her i landet eller i en annen EØS-stat, jf. skatteloven § 6-50” (skatteetaten.no). Det er altså ikke mulig å trekke fra på skatten når man gir en donasjon til OTW i Norge.

Vennligst kontakt teamet for utvikling og medlemskap dersom du har ytterligere spørsmål angående dette.

Comments are closed.