Kan jeg være frivillig mer enn én rolle?

Ja; mange i personalet til OTW (Organisasjonen for transformative verk) dedikerer tiden sin til flere roller. Vi ønsker riktignok at du virkelig vurderer tidskravene som følger med de rollene du er interessert i og tiden du må bruke på organisasjonen. Det kan være verdifullt for både våre frivillige og OTW når folk har flere roller, men vi vil også være sikre på at vi ikke overbelaster folk med for mye ansvar. Alle våre nye stillingsbeskrivelser gir et anslått tidskrav for rollen for å hjelpe deg med å få et inntrykk av forventningene til rollen. Det foreslås også at frivillige snakker med komitélederen sin om det å påta seg flere roller.

Comments are closed.