Kako mogu poslati rad u TWC?

Detaljnije smjernice za online slanje radova su dostupne na Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativna djela i kulture) web stranici.

Svi radovi su dobrodošli, sve dok su usklađeni sa TWC-ovim fokusom i područjem.

Comments are closed.