Kako lahko določim ponavljajočo donacijo (daj __ US$ vsak(-a/-e/-ih) __ mesec(-a/-e/-ev)? Ali se ponavljajoča donacija šteje k članstvu?

Obščite naš obrazec za ponavljajoče donacije da opravite ponavljajočo donacijo.

Če izberete možnost za članstvo, bodo ponavljajoče donacije štele h članstvu.

Comments are closed.