Kailangan ko bang gamitin ang pangalang kasalukuyan kong ginagamit sa fandom o sa AO3 kung nais kong magboluntaryo? Kailangan ko bang gamitin ang pangalan ko sa AO3 upang makapagboluntaryo bilang isang Tag Wrangler?

Maaaring gamitin ang kahit alinmang pangalan kapag ika’y nagboluntaryo. May ibang boluntaryo na gustong iugnay ang kanilang gawain sa kanilang pagkakakilanlan sa fandom, at ang iba naman gustong gamitin ang kanilang ligal na pangalan, lalo na kung gusto nilang isama ang kanilang pagboboluntaryo sa kanilang resume o CV. Maaari mong gawin ang alinman dito o gumawa ng panibagong pangalan.

Kung ika’y natanggap na magboluntaryo bilang isang Tag Wrangler, ngunit ayaw mong iugnay ang iyong gawain sa tag wrangling sa iyong kasalukuyang account, pwede kang bigyan ng iyong mga tagapangulo ng imbitasyon para gumawa ng panibagong account para lamang sa tag wrangling. Kung nais mong gamitin ang kasalukuyan mong account, hindi kinakailangang tugma ito sa iyong pangalan para sa OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha), ngunit alalahanin na maaring maiugnay ang pangalan mo sa OTW sa pangalan mo sa Archive of Our Own – AO3 (Ating Sariling Sisidlan) sa kurso ng iyong panunungkulan sa tag wrangling.

Paalala: May ilang tungkulin kung saan kinakailangan mong gamitin ang iyong ligal na pangalan, sapagka’t sila’y nakikisalamuha sa mga organisasyon sa labas. Palagi naman itong babanggitin sa detalye ng posisyon o sa mismong aplikasyon.

Comments are closed.