Jsou příspěvky OTW odečitatelné z daní? Pokud ano, jaké je vaše číslo EIN (Employment Identification Number)?

Ano, ve Spojených státech, kde je OTW (Společnost pro transformativní tvorbu) zaregistrována jako nezisková organizace a všechny příspěvky v náš prospěch jsou zde odečitatelné z daní. Naše číslo EIN (Employment Identification Number) v USA je 38-3765024 a bude uvedeno v potvrzení přijetí vašeho příspěvku, které můžete vykázat.

Upozorňujeme, že pokud sídlíte mimo USA, váš příspěvek může, ale nemusí být odečitatelný z daní. Zkonzultujte se svým daňovým poradcem, zda je dar neziskové organizaci 501(c)(3) registrované v USA dle místních zákonů odečitatelný z daní.

Pokud máte jakékoliv další dotazy, prosím kontaktujte náš tým pro Rozvoj a členství.

Comments are closed.