Jos työni on julkaistu OTW:n Archive of Our Own – AO3:ssa (Oma Arkisto), pätevätkö paikalliset vai Yhdysvaltojen lait kohtuullisesta käytöstä?

Koska OTW (Transformatiivisten teosten järjestö) ja sen serverit ovat Yhdysvalloissa, uskomme Yhdysvaltojen lakien pätevän Archive of Our Own – AO3:n (Oma Arkisto) sisältöön siinäkin tapauksessa, että tekijä asuu jossain muussa maassa. Eri mailla on kuitenkin erilaiset näkemykset siitä, mihin maan lait ulottuvat. Maasi lait todennäköisesti pätevät sinuun. On mahdollista, että jotkin OTW:n käytännöt ovat laajempia tai kenties rajoitetumpia kuin yksittäisellä hallintoalueella.

Muidenkin kansainvälisiä yhteisöjä palvelevien järjestöjen on huomioitava vaihtelevat oikeudelliset järjestelmät alueilla, missä käyttäjät asuvat, työskentelevät ja pelaavat. Esimerkiksi Creative Commons on kehittänyt moniportaisen prosessin, jolla se valvoo lisenssejään kansainvälisesti “kääntämällä lisenssit sekä lingvistisesti että oikeudellisesti muuntaen ne kunkin hallintoalueen käytäntöihin sopiviksi. (englanniksi)

Ihanteellisinta olisi kehittää samankaltainen prosessi OTW:n sisällä, mutta tällä hetkellä työskentelemme mielellämme EFF:ssä olevien ystäviemme kanssa antaessamme oikeudellista neuvontaa Yhdysvaltojen ulkopuolelle. Mikäli haluaisit työskennellä Yhdysvaltojen ulkopuolisten oikeudellisten ongelmien tai opetuksen parissa, ota yhteyttä Vapaaehtoistoimikuntaan.

Comments are closed.