Jeśli złożę darowiznę na cześć kogoś, czy ta osoba zostanie o tym powiadomiona?

Nie. Podanie adresu e-mailowego w części “In Honor of” (Na cześć) w formularzu darowizn jest opcjonalne i nie generuje żadnych powiadomień, chociaż uhonorowany będzie otrzymywał wszystkie ogólne wiadomości e-mail wysyłane do każdego z darczyńców.

Comments are closed.