Jeśli moja praca jest opublikowana w należącym do OTW Archive of Our Own – AO3 (Naszym Własnym Archiwum), które prawo jest stosowane—moje prawo lokalne dotyczące fair use (dozwolonego użytku), czy prawo amerykańskie?

Ponieważ OTW (Organizacja na rzecz Tworczości Przeobrażonej) i jej serwery znajdują się na terenie USA, wierzymy, że będzie stosowane prawo amerykańskie w stosunku do zawartości Archive of Our Own – AO3 (Naszego Własnego Archiwum), nawet jeśli autor jest mieszkańcem lub obywatelem innego kraju. Jednakże, różne państwa wnoszą różnorakie roszczenia w stosunku do zasięgu ich praw. Prawdopodobnie prawo Twojego kraju pochodzenia będzie stosowane w stosunku do Ciebie. Możliwe, że niektóre sekcje zasad OTW są szersze, lub być może bardziej restrykcyjne, niż konkretne przepisy prawne.

Inne organizacje, które służą międzynarodowym odbiorcom, mierzą się z różnymi reżimami prawnymi, które obejmują życie, pracę i rozrywkę ich podmiotów.
Creative Commons, na przykład, stworzyło wieloetapowy proces międzynarodowego importowania swoich praw poprzez “tłumaczenie praw i przełożenie ich na koknretne systemy prawne.

Chcielibyśmy stworzyć podobny proces w ramach OTW, ale obecnie jesteśmy szczęśliwi mogąc pracować z naszymi przyjaciółmi z EFF (Electronic Frontier Foundation), kiedy zajmujemy się obroną prawną poza granicami Stanów Zjednoczonych. Jeśli chciałabyś/chciałbyś pracować nad kwestiami prawnymi lub edukacją spoza Stanów Zjednoczonych, prosimy o kontakt z Volunteers Committee (Komisją Wolontariuszy i Rekrutacji).

Comments are closed.