Jeg har gitt faste donasjoner. Kan jeg få en takkegave når totalsummen av mine donasjoner når det gitte beløpet?

Ja! Vennligst kontakt teamet for utvikling og medlemskap og fortell oss hvilken gave du ønsker. Når du når det gitte beløpet, sender vi deg gaven.

Comments are closed.