Jaký je rozdíl mezi funkcí ‚dobrovolníků‘ a ‚personálu‘?

OTW (Společnost pro transformativní tvorbu) je provozována výhradně dobrovolníky – všichni, kdo jsou je v ní zapojeni, tedy pracují na bázi dobrovolnictví. Zároveň se však jejich role liší v míře odpovědnosti a povinností, na jejichž základě používáme pojmy dobrovolník a člen personálu.

Dá se říci, že dobrovolník fungují jako součást určité skupiny (např. správců tagů, kodérů, testerů, překladatelů) nebo pracovní skupiny s jasně specifikovanými úkoly. Po těch, kdo spadají do obecné množiny dobrovolníků, se obvykle nepožaduje účast na schůzkách; zatímco po těch, kdo jsou členy pracovních skupin, se účast vyžadovat může. Dobrovolníci nemají v příslušných výborech volební hlas, pokud nepracují zároveň jako personál výboru.

Personál pracují ve výborech OTW, očekává se od nich účast na schůzkách a aktivní zapojení do činnosti výboru a jeho projektů. Po personálu se obvykle vyžaduje větší časové nasazení než po dobrovolnících. Člen personálu může také po devíti měsících práce kandidovat na funkci v představenstvu.