Jakie środki są stosowane, by chronić inwestycje członków?

OTW (Organizacja na rzecz Twórczości Przeobrażonej) jest korporacją typu non-profit, podległą prawom i regulacjom dyktującym obowiązki powiernicze do prowadzenia działalności w sposób przestrzegający zaufania publicznego. OTW będzie szczegółowo badana nie tylko przez jej członków i fanów spoza organizacji, ale również przez IRS (Internal Revenue Service, amerykański odpowiednik polskiego Urzędu Skarbowego) i Stan Delaware, gdzie organizacja została zarejestrowana.

Istnieje też wiele innych zabezpieczeń. Niewłaściwe wykorzystanie funduszy OTW stanowi oszustwo i może być przedmiotem procesu sądowego. Służy to jako konkretny czynnik odstraszający. Podział funduszy OTW jest podporządkowany ogólnie akceptowalnym zasadom księgowania, jeśli chodzi o nadzór i autoryzację wydatków. Finanse OTW przechodzą również audyt wykonany przez niezależną firmę CPA każdego roku fiskalnego. Na koniec, OTW jest zobowiązana każdego roku do wypełniania Formularza 990 dla IRS, by zgłosić działania finansowe organizacji.

Coroczne raporty z audytów i Formularze 990 są publicznie dostępne na stronie OTW na podstronie Raportów i Dokumentów Regulujących oraz na podstronie Komisji Finansów.

Comments are closed.