Jakie środki są stosowane, by chronić inwestycje członków?

OTW (Organizacja na rzecz Twórczości Przeobrażonej) jest korporacją typu non-profit, podległą prawom i regulacjom dyktującym obowiązki powiernicze do prowadzenia działalności w sposób przestrzegający zaufania publicznego. OTW będzie szczegółowo badane nie tylko przez jej członków i fanów spoza organizacji, ale również przez IRS (Internal Revenue Service, amerykański odpowiednik polskiego Urzędu Skarbowego) i Stan Delaware, gdzie organizacja została zarejestrowana.

Istnieje też wiele innych zabezpieczeń. Niewłaściwe wykorzystanie funduszy OTW stanowi oszustwo i może być przedmiotem procesu sądowego. Służy to jako konkretny czynnik odstraszający. Podział funduszy OTW jest podporządkowany ogólnie akceptowalnym zasadom księgowania, jeśli chodzi o nadzór i autoryzację wydatków. Na koniec, OTW jest zobowiązane każdego roku do wypełniania Formularza 990 dla IRS, by zgłosić działania finansowe organizacji.

OTW tworzy coroczny raport, który zawiera podsumowanie zeszłorocznych działań, jak również zestawienia finansowe organizacji. Dokumenty te są dostępne na stronie internetowej OTW. Formularz 990 jest dokumentem publicznym, jednakże nie będzie on dostępny na stronie OTW, ponieważ zawiera dane osobowe, które nie powinny być dostępne w internecie. Osoby zainteresowane mogą otrzymać papierową kopię raportu rocznego i Formularza 990 uiszczając kwotę kosztu wykonania kopii i przesyłki kontaktując się ze skarbnikiem OTW. W tytule maila proszę podaj “Annual Report/990” i swój adres pocztowy.

Comments are closed.