Jakie jest stanowisko OTW w kwestii plagiat vs. fanfiction?

Istnieje rozróżnienie pomiędzy plagiatem (przywłaszczenie sobie cudzych słów bez zaznaczenia ich źródła), fanfiction (podanie źródła lub oczywiste zapożyczenie elementów historii, by opowiedzieć nową historię poprzez słowa autora fanfiction), a cytatem (podanie źródła lub oczywiste użycie krótkiego wycinka czyjejś pracy).

Jako “oczywiste” mamy na myśli to, że nawet jeśli twórca fanowski nie używa disclaimer (zrzeczenia się pretensji) w stosunku do swojej historii, czytelnicy wiedzą, że nie jest ona/on pierwotnym twórcą Wonder Woman lub Voldemorta, lub powiedzenia “Użyj Mocy, Luke.”

Plagiat jest zwodniczym działaniem i uniemożliwia oryginalnemu autorowi otrzymanie uznania za jej/jego pracę. Fanfiction i cytat są ważnymi przykładami dozwolonego użytku, które przypisują uznanie oryginalnym autorom i ich dziełom. OTW (Organizacja na Rzecz Twórczości Przeobrażonej) nie popiera plagiatu; popiera zaś fanfiction i cytat.

Comments are closed.