Jaké kroky podnikáte pro ochranu investic členů?

OTW (Společnost pro transformativní tvorbu) je nezisková organizace, která podléhá zákonům a nařízením určujícím její zmocněneckou povinnost provádět činnost tak, aby byla v souladu s veřejnou zodpovědností. OTW bude podrobena důkladné kontrole nejen ze strany svých členů a fanoušků mimo organizaci, ale také ze strany IRS (Národního daňového úřadu) a státu Delawere, kde je OTW registrována.

Zavedli jsme také řadu dalších pojistek. Zneužití financí OTW by znamenalo zpronevěru a mohlo by zakládat trestní stíhání. Toto opatření je dostatečnou výstrahou. Distribuce financí OTW bude probíhat podle veřejně přijatých principů účetnictví se zaměřením na dohled a schvalování výdajů. Finanční informace OTW jsou každý fiskální rok také kontrolovány nezávislou certifikovanou účetní firmou. OTW je též povinna každoročně vykazovat finanční aktivity organizace IRS (Národnímu daňovému úřadu) formulář 990 (daňové přiznání organizací osvobozených od daně z příjmu).

Výroční zprávy z auditu a kopie formuláře 990 jsou veřejně dostupné na stránkách OTW v sekci Zprávy a správní dokumenty, a také na stránce Výboru pro správu financí.

Comments are closed.