Jaké kroky podnikáte pro ochranu investic členů?

OTW (Společnost pro transformativní tvorbu) je nezisková organizace, která podléhá zákonům a nařízením určujícím její zmocněneckou povinnost provádět činnost tak, aby byla v souladu s veřejnou zodpovědností. OTW bude podrobena důkladné kontrole nejen ze strany svých členů a fanoušků mimo organizaci, ale také ze strany IRS (Národního daňového úřadu) a státu Delawere, kde je OTW registrována.

Zavedli jsme také řadu dalších pojistek. Zneužití financí OTW by znamenalo zpronevěru a mohlo by zakládat trestní stíhání. Toto opatření je dostatečnou výstrahou. Distribuce financí OTW bude probíhat podle veřejně přijatých principů účetnictví se zaměřením na dohled a schvalování výdajů. OTW je též povinna každoročně vykazovat finanční aktivity organizace IRS (Národnímu daňovému úřadu) formulář 990 (daňové přiznání organizací osvobozených od daně z příjmu).

OTW vydává roční zprávu, která obsahuje shrnutí jejích aktivit za uplynulý rok a její finanční výkazy. Tato zpráva je každoročně zveřejňována na stránkách OTW. Formulář 990 je veřejný dokument; není však dostupný na stránkách OTW, jelikož obsahuje osobní data, která by neměla být zveřejněna na internetu. Jednotlivci mohou obdržet papírovou kopii výroční zprávy a formuláře 990 za cenu kopírování a poštovného, pokud kontaktují pokladníka OTW. Do předmětu prosím napište “Annual Report/990” a uveďte vaši emailovou adresu.

Comments are closed.