Jaka jest różnica między pozycją “wolontariusza” a pozycją “personelu”?

OTW (Organizacja na Rzecz Twórczości Przeobrażonej) jest organizacją dla wszystkich, a więc każdy, kto pomaga, robi to na zasadach wolontariatu. Zarazem nasze pozycje mają różne poziomy odpowiedzialności i zobowiązania, które rozróżniamy poprzez używanie terminów wolontariusz i personel.

Ogólnie wolontariusz pomaga jako częśći puli/całości (na przykład: administrator tagów, koderzy, testerzy, tłumacze) lub jako grupa robocza skupiona na konkretnym zdaniu do ukończenia. Od takiego wolontariusza zwykle nie wymaga się, aby uczęszczał na spotkaniach; od wolontariuszy grupy roboczej można jednak tego oczekiwać. Wolontariusze nie głosują w ramach poszczególnego komitetu, jeśli nie pomagają jako personel komitetu.

Personel pomaga komitetowi OTW, ich obecność jest wymagana na spotkaniach; aktywnie też uczestniczy w biznesie i projektach komitetu. Czas wymagany od personelu jest często wyższy niż od wolontariuszy. Również, po dziewięciu miesiącach pracy jako personel, poszczególna osoba może ubiegać się o miejsce w Zarządzie.