Jak se vybírají členové výborů?

O zakládání výborů rozhoduje Představenstvo, které následně jmenuje předsedy výborů a schvaluje členy výborů, které navrhují předsedové. Původní členové výborů byli jmenování ze zájemců, kteří se přihlásili při prvním náboru dobrovolníků, který se jmenoval „Willing to Serve“ (Hlásím se do služby).

Comments are closed.