Jak mám naplánovat pravidelné příspěvky (darovat __ USD každý __ měsíc)? Započítávají se pravidelné příspěvky jako členské?

Navštivte náš formulář Pravidelné příspěvky, který vám umožní je zadat.

Ano, zvolíte-li si možnost členských příspěvků, pravidelné příspěvky se budou do členství započítávat.

Comments are closed.