Jag har satt upp en återkommande gåva. Kan jag få en tackgåva när totalsumman för mina gåvor kommer upp i rätt belopp?

Javisst! Vänligen kontakta teamet för Utveckling och medlemskap och berätta vilken gåva du vill ha, så skickar vi den till dig när du kommer upp i det aktuella beloppet.

Comments are closed.