Jag bor inte i USA. Finns det en motsvarighet till “fair use” (ung. tillåten användning) i mitt land? På vilket sätt kan den skilja sig från “fair use” i USA?

De flesta länder har undantag i upphovsrätten för olika ändamål. I Europa är den vanligaste termen “fair dealing” (god sed). Olika länder behandlar upphovsrätt och undantag på olika sätt.

Som exempel, i Kanada är parodi inte ett specifikt erkänt försvar mot upphovsrättsintrång, men det kan vara god sed under rätt omständigheter. Australien har begränsat skydd när det gäller kommunikationsfrihet. The Gowers Review of Intellectual Property in the UK förväntas frambringa ändringar i Storbritanniens lagar angående parodi och transformativ användning.

Med andra ord är det komplicerat. Och det förändras hela tiden.

Comments are closed.