Isa akong propesyonal na manlilikha. Kailangan ko bang iwasan ang pagbasa o pagkilala sa mga hangang-kathang base sa aking gawa?

Ito ay personal na desisyon. Kung ika-sasama ng iyong loob ang pagtingin, pagbasa, o pagnood ng mga hangang-katha na base sa iyong gawa, huwag mong gawin ang mga ito.

Paminsan-minsa’y pinapayuhan ang mga awtor na iwasang magbasa o kumilala ng mga fan fiction na nagbabago ng kanilang katha, dahil may posibilidad na basahin ng awtor ang isang kuwento, magsulat ng gawa na tulad dito, at ma-idemanda ng isang tagahanga para sa pamamalahiyo.

Ngunit, maraming dahilan para huwag pansinin ang posibilidad na ito. Una sa lahat, pabor sa pangunahing awtor ang case law ng Estados Unidos: walang hukuman na sasang-ayunan ang isang demanda kung saan lumalabag sa batas ang pangunahing awtor dahil siya ay gumawa ng katha na base sa hangong-katha ng isang tagahanga na humango sa mundo na nilikha ng pangunahing awtor. Maliban dito, hindi nakagugulat na maging magkatulad ang mga ideya kung nagmula ang mga ito sa magkatulad na saligan — ngunit, pinoprotektahan ng batas ng Estados Unidos ukol sa karapatang-ari ang natatanging pagpapahayag ng isang ideya, hindi ang mga ideya mismo. Kahit na magkatulad ang isang hangang-katha sa iba pang hangang-katha sa parehong mundo, hindi sapat ang pagkakatulad ng mga ideya (halimbawa, kung paano gumagana ang wand magic sa Harry Potter) para magsampa ng kaso ukol sa paglabag ng karapatang-ari.

Gayunpaman, kahit hindi kayang ipanalo ang kaso, hindi pa rin mawawala ang posibilidad na mayroong magdemanda. Hindi ang pagkakaroon ng hangang-katha ang problema. Kung nagbabasa ang maykatha ng mga sulat galing sa mga tagahanga o ng mga panunuri ng kanyang gawa, maaaring makatagpo siya ng mga ideya mula sa mga tagahanga tungkol sa kanyang mga karakter at kung ano dapat mangyari sa kanila. Kung nagbabasa siya ng ibang libro, maaaring makatagpo siya ng balangkas o karakter na may hawig sa isang balangkas o karakter na balak niyang gamitin sa hinaharap. Sa katunayan, kabilang sa isang karaniwang kaso sa pagitan ng dalawang maykatha ukol sa paglabag sa karapatang-ari ay ang debate na kinopya ng isang gawa ang isa pang gawa na wala palang kinalaman dito.

Kabilang sa misyon ng OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha) ang pagpapaliwanag ng pinagkaiba ng ideya sa pagpapahayag. Maaaring pareho ang ideya ng maraming tao tungkol sa anong dapat mangyari sa susunod na kabanata ng House, ngunit, kung magsusulat sila ng iba’t ibang kuwento na iba-iba ang pagpapahayag sa nasabing ideya, wala sa kanila ang lumalabag sa karapatang-ari.

Comments are closed.