Interesado ako sa isang tungkuling kasalukuyang hindi nakalista. Maaari pa rin ba akong magpasa ng aplikasyon para dito?

Sa kasalukuyan, tumatanggap lamang kami ng mga aplikasyon para sa mga nakalistang tungkulin. Bahagi ng aming proseso ay mangalap lamang para sa mga tungkuling pinaghandaang tumanggap at magturo ng mga bagong boluntaryo. Gayunpaman, hinihimok naming subaybayan ninyo ang pahinang pamboluntaryo ng OTW
(Organisasyon para sa Ibahing Katha) News kung sakaling ilista ang ninanais niyong tungkulin. Kung mayroon pa kayong espesipikong katanungan ukol sa mga tungkulin, maaring makipag-ugnayan sa Mga Boluntaryo at Pangangalap.

Comments are closed.