Innebär medlemskap att jag får en inbjudan till AO3?

Nej, medlemskap i OTW (Organisationen för transformativa verk) och konton på Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv) är inte sammanlänkade på något vis. För att få ett konto på AO3 behöver du anmäla dig till inbjudningskön. Gåvor till AO3 hjälper oss att hålla AO3 igång, så vi välkomnar ditt stöd, men vi vill erbjuda AO3 som en kostnadsfri tjänst för alla. Det finns ingen koppling mellan enskilda gåvor och konton på AO3.

Om du har frågor om AO3-inbjudningar, vänligen kontakta AO3 Support.

Comments are closed.