Informácie na vašich stránkach sú hlavne v angličtine. Môžem sa stať dobrovoľníkom, aj keď angličtina nie je môj rodný jazyk?

Určite! Srdečne vítame dobrovoľníkov z celého sveta a zo všetkých zázemí. Ako organizácia slúžiaca medzinárodnej komunite, máme užívateľov a členov, ktorých prvý jazyk nie je angličtina – a viaceré z našich výborov a projektov benefitujú z dobrovoľníkov, ktorí ovládajú viac, ako len jeden jazyk. Angličtina je ‘lingua franca’ našej Spoločnosti, takže v tomto jazyku musíte vedieť pracovať (ale netreba bezchybne!). Ak máte konkrétne otázky ohľadom uchádzania sa o voľnú pozíciu, dajte vedieť Dobrovoľníkom a náboru a odtiaľ vás spoja s predsedom.

Comments are closed.