Hvorfor må man betale en medlemsavgift for å kunne stemme i OTW-valg?

På lik linje med mange ideelle organisasjoner, benytter OTW (Organisasjonen for transformative verk) seg av medlemsavgift som en enkel og verifiserbar måte å forsikre seg om at hvert medlem er et enkeltindivid. Ellers kunne én person ha opprettet flere medlemskontoer og fått flere stemmer i valgene våre.

Disse avgiftene er også med på å støtte OTW – de er med på å finansiere de operasjonelle kostnadene for både organisasjonen og alle prosjektene våre, slik at vi slipper å ha reklame på sidene våre eller be brukerne om å betale en avgift. Vi akter å holde minimumsbeløpet for donasjon lavt slik at terskelen for å bidra er lav for alle som bryr seg om organisasjonen, men vi håper at medlemmer flest gir mer hvis de kan!

Comments are closed.