Hvorfor fokuserer verdier og målsettinger på kvinnelige fans?

OTW (Organisasjonen for transformative verk) har sine røtter i et fanfellesskap med en flere tiårs lang historie som et fellesskap bestående i hovedsak av kvinner. I dag, takket være internett og ny teknologi, er det fellesskapet og dets interesser i hurtig vekst, på mange ulike måter, og krysser med andre fanfellesskap med andre historier. Vi er spente og håpefulle over måten vårt fellesskap ekspanderer og møter andre varianter av transformative fellesskap, og vi ønsker velkommen alle og enhver som ønsker å gjøre det vi gjør. På samme tid er det viktig for oss å anerkjenne at dette spesifikke kreative fellesskapet er et sted skapt og formet i stor grad av kvinner, ettersom dette, historisk sett, er en ganske sjelden og fantastisk ting.

OTW verdsetter alle fans, og bidragene ytt av fans av alle kjønn. Ettersom OTW vokste ut av en praksis av transformativt fanarbeid som historisk sett har oppstått fra en i hovedsak kvinnelig kultur, verdsetter vi også spesielt den historien av kvinners engasjement, og praksisen av fandom formet av kvinners arbeid.

Mange organisasjoner, inkludert the Comic Book Legal Defense Fund, the Academy of Machinima Arts & Sciences, og the Electronic Frontier Foundation, fokuserer på problemer og interesser relatert til fandom; OTW fokuserer spesielt på problemer relatert til transformative verk som fanfiction, fanvideoer, og fankunst.

Comments are closed.