Hvorfor enda et arkiv?

Vårt fremste mål er å lage en ny, gratis, open-source programvarepakke som lar fans opprette sine egne robuste arkiv med alle funksjoner, og som kan støtte et arkiv som til og med har hundretusenvis av historier. I tillegg ønsker vi at den skal ha et fungerende sosialt nettverk som lar fans kommunisere med hverandre gjennom verkene sine.

Vårt andre mål er å bruke denne programvaren til å tilby et sentralt sted for lagring av fanfiction og andre transformative fanverk, som er ikke-kommersielle og uten økonomisk fortjeneste. Verkene vil bli beskyttet gjennom OTWs (Organisasjonen for transformative verk) juridiske rådgivning, samt dra nytte av OTWs arbeid med å formidle lovligheten og den sosiale nytteverdien av denne typen verk. I motsetning til andre arkiver, er ikke Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv) drevet av individer som kun har en flyktig interesse i fandom, men av en ideell organisasjon som er drevet av et roterende valgt styre av dedikerte fans. Vi håper at dette vil føre til lengre varighet og mer stabilitet enn enkelte andre arkiver eller tjenester.