Hvordan kan jeg skemalægge et fast bidrag (giv __ USD hver __ måned)? Kan gentagende bidrag gælde som et medlemskab?

Besøg vores Fast bidrag-formular for at give et fast bidrag.

Ja, hvis du krydser medlemskab af, vil faste bidrag gælde som et medlemskab.

Comments are closed.