Hvordan kan jeg sende inn noe til TWC? Kan jeg bidra selv om jeg ikke er en akademiker?

Detaljerte retningslinjer for å sende inn noe på nettet er tilgjengelig på hjemmesiden til Transformative Works and Cultures – TWC (Transformative Verker og Kulturer).

Vi tar i mot bidrag fra alle så lenge bidraget innretter seg etter TWCs fokus og omfang.

Comments are closed.