Hvordan blir komiteene valgt?

Styret bestemmer hvilke komiteer som burde bli organisert, og velger deretter komitéledere til komiteene og godkjenner komitémedlemmer valgt av komitélederne. De aller første komitémedlemmene ble valgt fra folk som svarte på den første “Willing to Serve”-utlysningen etter frivillige.

Comments are closed.