Hvilken opphavsrett bruker TWC?

Transformative Works and Cultures – TWC (Transformative Verker og Kulturer) opererer under opphavsretten Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Unported License.

Hvem som helst kan dobbeltpublisere eller remixe alt som er publisert i TWC uten å få spesifikk tillatelse, så lenge informasjon om den opprinnelige forfatteren er tatt med, eller man legger ved en hyperkobling. Dette betyr at hvem som helst kan publisere hele artikler fra tidsskriftet, så lenge forfatteren er navngitt og man ikke tjener penger på dette. Forfattere kan derfor dobbeltpublisere hele artikler på bloggen eller hjemmesiden sin etter at TWC har blitt gitt ut. På samme måte kan tilfeldige personer dobbeltpublisere hele tekster uten restriksjoner. Så lenge man navngir forfatteren er dette helt greit.

Hvis man ønsker å tjene penger på teksten, ved å for eksempel publisere den som en del av en samling i et redigert volum, må man be om tillatelse til dette. Dette inkluderer også forfatteren, fordi når en artikkel blir publisert i TWC, eier TWC rettighetene.

TWC gir tillatelse til alle som ønsker å dobbeltpublisere noe, uavhengig av hvem man er (forfatter eller ikke), uten å be om betaling. Vi gjør dette på bakgrunn av prinsippet om åpen tilgang. Vi krever at redaktørene kontaktes angående dobbeltpublisering mot betaling fordi vi tar ansvaret for å finne og informere forfatteren.