Hvilken opphavsrett benytter TWC?

Fra og med utgave 25 av Transformative Works and Cultures – TWC (Transformative verk og kulturer), så er essay lisensiert under en Creative Commons Attribution 4.0 International License. For en forklaring på hva tidsskriftet har tenkt, se utgaven fra 15. september 2017, editorial, Copyright and Open Access.

Denne lisensen tillater både ikke-kommersiell og kommersiell bruk med tilskrivelse.
Derfor er det ikke nødvendig for instanser, som pressen, som ønsker å republisere artikler (selv for kommersiell bruk) å skaffe seg tillatelser som fristiller dem fra opphavsretten.

TWC nr. 1 til 24 er lisensiert under Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Unported License. For utgavene 1 til 24 er det TWC og ikke forfatterne som har opphavsretten. Alle som ønsker å republisere innhold mot betaling, inkludert forfatterne, må få tillatelse fra TWC. Disse tillatelsene blir rutinemessig godkjent uten ekstra kostnader.

Forespørsler henvendes til redaktøren.

Comments are closed.