Hvilke tiltak er iverksatt for å beskytte medlemmers investeringer?

OTW (Organisasjonen for transformative verk) er en ideell bedrift, som må følge lover og bestemmelser som foreskriver organisasjonens forvaltningsansvar om å utføre oppgaver på en måte som bevarer offentlighetens tillit til organisasjonen. OTW vil ikke bare bli nøye gransket av av sine medlemmer og fans utenfor organisasjonen, men også av det amerikanske skattevesenet (IRS) og staten Delaware, vår hjemstat.

Det er i tillegg en rekke sikkerhetsordninger på plass. Misbruk av OTW sine midler regnes som svindel og kan føre til rettsforfølgelse. Dette fungerer preventivt. Fordeling av OTW sine midler vil følge generelt aksepterte regnskapsprinsipper med tanke på tilsyn og autorisasjon av utgifter. OTW sin økonomi revideres av en uavhengig regnskapsfører hvert år. OTW er også forpliktet til å sende inn Form 990 (amerikansk skatteskjema) til IRS hvert år for å innrapportere organisasjonens økonomiske aktiviteter.

Årlige rapporter og Form 990 er tilgjengelige offentlig på OTW sin nettside Siden for rapporter og offisielle dokumenter og Finanskomitteens side.

Comments are closed.