Hvilke tiltak er iverksatt for å beskytte medlemmers investeringer?

OTW (Organisasjonen for transformative verk) er en ideell bedrift, som må følge lover og bestemmelser som foreskriver organisasjonens forvaltningsansvar om å utføre oppgaver på en måte som bevarer offentlighetens tillit til organisasjonen. OTW vil ikke bare bli nøye gransket av av sine medlemmer og fans utenfor organisasjonen, men også av det amerikanske skattevesenet (IRS) og staten Delaware, vår hjemstat.

Det er i tillegg en rekke sikkerhetsordninger på plass. Misbruk av OTW sine midler regnes som svindel og kan føre til rettsforfølgelse. Dette fungerer preventivt. Fordeling av OTW sine midler vil følge generelt aksepterte regnskapsprinsipper med tanke på tilsyn og autorisasjon av utgifter. OTW er også forpliktet til å sende inn Form 990 (amerikansk skatteskjema) til IRS hvert år for å innrapportere organisasjonens økonomiske aktiviteter.

OTW gir ut en årlig rapport, med blant annet et sammendrag av OTWs aktiviteter gjennom året som har gått, samt organisasjonens regnskap. Denne blir tilgjengelig hvert år på OTW sin hjemmeside. Form 990 er et offentlig dokumentet, men blir likevel ikke gjort tilgjengelig på OTW sin hjemmeside ettersom det inneholder personlig informasjon om enkeltpersoner, som ikke burde legges ut på internett. Man kan få tak i en papirkopi av årsrapporten og Form 990 ved å betale utgiften for kopiering og forsendelse via post ved å kontakte OTW sin kasserer. Vennligst skriv “Årsrapport/Form 990” i emnefeltet, og fyll inn en postadresse.

Comments are closed.