Hvem velger styret?

2007-2008-styret ble utpekt til å få OTW (Organisasjonen for transformative verk) opp og gå. Alle etterfølgende styrer er valgt av OTW-medlemmer. Det er styrets ansvar å organisere komiteer, ta endelige avgjørelser, holde regnskap, håndtere samsvar, og så videre.

Medlemmer av styret blir bedt om å tjene i 3-års-perioder. En tredjedel av styret blir valgt hvert år. Styret er valgt fra medlemmer med godt omdømme som har tjent minst én termin på en komité. Hvert medlem av OTW får én stemme i valget, uavhengig av hvor mye de bidrar. Hvis du er interessert i å stille til styret, vennligst kontakt Valg-personalet. For mer informasjon om vår valgprosess, gå inn på OTW Valg-nettsiden.

Comments are closed.