Hvem oversatte denne nettsiden?

OTWs (Organisasjonen for transformative verk) oversettere jobber i to seksjoner: personalet for oversettelse og språkteamene. Personalet koordinerer oversettelsesoppdrag og fungerer som et kontaktledd mellom andre komiteer. Språkteamene varierer i størrelse (alltid med minst én oversetter og én korrekturleser) og består av frivillige som enten er flytende i eller morsmålsbrukere av et annet språk enn engelsk.

Utenom denne nettsiden hjelper også oversetterne til på andre av OTWs prosjekter, som for eksempel å gjøre Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv) tilgjengelig for et internasjonalt publikum.

Comments are closed.