Hvem bestemmer hva OTW bruker pengene sine på?

Styret er til syvende og sist ansvarlig for disse avgjørelsene som en del av sitt forvaltningsansvar. Styrets kasserer er hovedsakelig ansvarlig for opprettelsen og gjennomføringen av OTW sitt budsjett, men styret må stemme for å godkjenne budsjettet, i tillegg til alle uventede utgifter. Når det gjelder mindre transaksjoner, vil styret delegere ansvaret til OTW sine komiteer slik at disse kan bestemme hvilke varer og tjenester som er være nødvendige eller ikke.

Comments are closed.