Hvad er forskellen mellem en “frivillig” rolle og en “medarbejder”-rolle?

OTW (Organisationen for Transformative Værker) kører udelukkende på frivillige kræfter, så alle deltager frivilligt. Der er dog forskel på ansvarsniveau og forpligtelse, som vi adskiller ved at bruge termerne frivillig og medarbejder.

Generelt er en frivillig en del af en større gruppe (f.eks. tagorganisatorer, kodere, testere, oversættere) eller en arbejdsgruppe med specifikke opgaver at udføre. Frivillige, der er en del af større grupper, pålægges som regel ikke at deltage i møder, mens frivillige i arbejdsgrupper muligvis forventes at gøre det. Frivillige har ikke stemmeret inden for deres respektive komitéer, medmindre de også er medarbejdere i komitéen.

Medarbejdere sidder i en OTW komité, forventes at deltage i møder og deltager aktivt i komitéens drift og projekter. Der er krav om flere arbejdstimer for medarbejdere end for frivillige. Derudover er man kvalificeret til at stille op til bestyrelsesvalget, når man har været medarbejder i ni måneder.