Hva er OTWs mening om plagiat versus fanfiction?

Det er et skille mellom plagiat (det ikke-anerkjente bruk av andres ord hevdet som ens egen), fanfiction (det anerkjente eller åpenbare lån av historieelementer for å fortelle en ny historie i fanfiction-forfatterens ord), og sitat (det anerkjente eller åpenbare bruk av små utdrag av en annens arbeid).

Med “opplagt” mener vi at selv om en fan-forfatter ikke har satt en ansvarsfraskrivelse i sin historie, vet lesere at fan-forfatteren ikke oppfant Wonder Woman eller Voldemort, eller frasen “Use the Force, Luke.”

Plagiat er svikefullt og hindrer den opprinnelige forfatteren fra å motta anerkjennelse for sitt eget originale verk. Fanfiction og sitat er viktige akseptable bruk som erkjenner den opprinnelige forfatteren og deres arbeid. OTW (Organisasjonen for transformative verker) støtter ikke plagiat; vi støtter fanfiction og sitering.

Comments are closed.