Hva er OTW (Organisasjonen for Transformative Verker)?

OTW (Organisasjonen for transformative verk) er en ideell organisasjon etablert av fans for å ivareta fans’ interesser, ved å gi tilgang på og bevare historien til fanverk og fankultur i dets mange ulike former.

Comments are closed.