Hva er forskjellen på rollene «frivillig» og «personale»?

OTW (Organisasjonen for transformative verk) er en organisasjon som utelukkende består av frivillige, så alle som er med å jobbe gjør det på frivillig basis. Samtidig er det forskjellige nivåer av ansvar og forpliktelse, som vi skjelner mellom ved å bruke ordene frivillig og personale.

Generelt sett er en frivillig en del av en pool (f.eks. taggorganisatorer, kodere, testere, oversettere) eller en arbeidsgruppe med spesifikke og fokuserte oppgaver som de skal fullføre. Pool-frivillige er som regel ikke påkrevd å delta på møter; arbeidsgruppefrivillige kan forventes å gjøre det. Frivillige har ikke en stemme innenfor deres komité med mindre de også er komitépersonale.

Personalet som jobber i en OTW-komité forventes å delta på møter og aktivt delta i komitévirksomhet og -prosjekter. Rollen som personale krever gjerne mer tid enn rollen som frivillig. I tillegg kan man stille til valg til styret etter at man har vært personale i ni måneder.